ONZE KLANTEN EN DOELGROEP

Wij zijn dé specialist op het gebied van het leveren van inzicht in de beveiliging van informatie-landschappen. Onze klanten zijn voornamelijk MKB ondernemingen, daar ligt onze focus. Door een combinatie van onderschatting, gebrek aan kennis én tijd realiseren MKB organisaties zich vaak onvoldoende welke gevolgen en schade een niet of slecht beveiligd informatie-landschap kan hebben voor hun organisatie. Met al onze klanten werken we intensief samen en helpen we hen naar een hoger informatiebeveiligingsiveau te komen. Door deze samenwerking en onze passie behalen we de mooiste resultaten!

Ons aanbod

Zelftest “Security Awareness en Inzicht Informatie vs Continuiteit”

Een eerste inzicht in hoe men binnen de organisatie omgaat met Informatiebeveiliging. Deze tests kennen een combinatie van organisatorische en- technische aspecten. De laatst genoemde zelftest wordt kosteloos aangeboden. De resultaten van deze test worden met u besproken. Hier vindt u de test.

Onderzoek Baseline Informatiebeveiliging

Op basis van 9 topics wordt er inzicht verkregen in het informatie-landschap in relatie tot informatiebeveiliging. Dit is een fors proces waarbij de klant veel input moet leveren. Ná deze inventariserende sessie wordt er een rapport opgeleverd met de IST situatie, conclusies en aanbevelingen om richting de SOLL situatie te groeien.

GAP-Analyse

Middels een GAP-Analyse komen de risico’s en kwetsbaarheden boven water. Het verschil tussen het Onderzoek Baseline Informatiebeveiliging en de GAP analyse zit voornamelijk in het detail niveau én de scope. Bij de GAP-Analyse wordt de hele bedrijfsvoeringsketen op detail niveau doorgelicht en is gebaseerd op de domeinen uit de ISO 27001 normering. Een GAP-Analyse is een zeer intensief en mogelijk langdurig proces.

Begeleiding

Informatiebeveiliging is een breed begrip waar specifieke kennis onontbeerlijk is. InfoSecurity Baseline Services ondersteunt bij het voorbereiden van informatiebeveiliging bewustwordingscampagnes, audits, assessments tot het geven van presentaties. Uitvoeren van pentests of security tests doen wij niet, daar zetten wij onze partners voor in.

Consultancy

Het vinden of opleiden van een Information Security Manager of Officer kan veel tijd en geld kosten. InfoSecurity Baseline Services kan deze posities (tijdelijk) vervullen. Daarnaast is het mogelijk om ons in te huren voor het begeleiden van audits en het coördineren van de te implementeren maatregelen. De governance (het opstellen van beleid, jaarplannen en P&C-cycli) in relatie tot informatiebeveiliging behoort uiteraard tot het dienstenportfolio.

Review en Actualisatie

Informatiebeveiliging en IT zijn zeer dynamische werelden. Het is daarom van belang eerder beschreven en vastgestelde stukken zoals beleid, jaarplannen, processen en procedures, periodiek te bekijken en indien nodig te herzien en/of te actualiseren om zo in de pas te blijven lopen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een jaarlijkse strippenkaart bent u verzekerd van geactualiseerde informatie en heeft u gegarandeerd vaste contact momenten met InfoSecurity Baseline Services.

Over ons

InfoSecurity Baseline Services ondersteunt haar klanten met het in kaart brengen van het (bedrijfskritische) informatie-landschap waarbij er een sterke focus ligt op het digitale informatie-landschap. Vanuit deze IST-situatie wordt er vanuit informatiebeveiligingsperspectief een gewenste, maar in ieder geval minimale, SOLL situatie beschreven. InfoSecurity Baseline Services kan, indien gewenst, begeleiden in het komen tot de SOLL situatie.

InfoSecurity Baseline Services ontwikkelt geen hard en/of software oplossingen op het gebied van informatiebeveiliging en/of defensie. InfoSecurity Baseline Services maakt de informatie-keten transparant, identificeert de beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden én adviseert in de te nemen maatregelen.

Waar zijn we goed in!?

 • Vaststellen van de Information Security Baseline
 • Informatie-stromen vertalen naar concrete landschappen (architectuur)
 • Schetsen van (rampen)-scenario's in relatie tot informatiebeveiliging
 • Veel (pragmatische) kennis aanwezig
 • Integer, betrouwbaar en professioneel
 • Wij leveren inzicht in het eigen informatiebeveiligingslandschap
 • Begeleiden naar een veiliger informatie-landschap
 • We zijn transparant, concreet en denken mee met onze klanten
 • Onze aanpak

  Elke organisatie is anders en kent een eigen aanpak. Wij hebben onze (project) aanpak zoveel als mogelijk gestandaardiseerd om efficiënt en effectief te werk te gaan, echter ruimte voor aanpassingen en/of maatwerk in onze aanpak is bij ons vanzelfsprekend.

  1

  MEET

  2

  PLAN

  3

  ASSESS

  4

  DEVELOP

  5

  EVALUATE

  6

  IMPLEMENT


  Contact

  Onze contactgegevens

  InfoSecurity Baseline Services
  Amersfoort, Nederland
  Email: info@infosecbs.nl
  Tel.: +31 (0) 6 144 123 92